היום, כל סוכני הביטוח,

עוברים לעולם הדיגיטלי

של easy-send_3

מוצרים דיגיטליים המותאמים סוכני ביטוח

EasyAgnet

מערכת לבניה עצמית של טפסים חכמים אשר הופכת כל טופס נייר פשוט לטופס דיגיטליEasySignature

חתימה אלקטרונית על מסמכים וטפסים – שליחת המסמכים הנחוצים לחתימה ממוקד השירות, ישירות לטלפון הנייד של הלקוחEasyMail

שירות שליחת מיילים בתפוצה רחבה, קל ונוח לשימוש