כלים דיגיטליים להתייעלות מוקדי שירות

טיפול ברג'קטים

הריג'קטים נשלחים

למוקדני השירות בזמן אמת,

והטיפול בהם נעשה קל ונוחעדכון פרטי לקוחות במסה

עדכון פרטי לקוחות

במהירות ובמסהפניה לקהל רחב של לקוחות

התאמת מסרים

בתפוצה רחבה,

לכלל לקוחותיך,

בקליק אחד

 צ'אט חכם עם הלקוח באתר האינטרנט

צ'אט אינטרנטי,

עם סינון ראשוני לפי נושא

מול הלקוח בזמן אמת