ניתוח נתוני שימוש בזמן אמת

בעזרת EasyAnalytics תוכל לקבל סטטיסטיקות לפי:

סטטיסטיקות לפי מיקום

מעקב Online

לגבי שליחת הטפסים

שבוצעו לפי מיקום ארציסטטיסטיקות לפי מחלקה

מעקב שליחות טפסים

לפי מחלקות בארגוןחלוקה לפי משתמשים

מעקב Online

לגבי נתוני השימוש

של כלל המשתמשים