העבר וחתום על המסמכים ישירות מהטלפון הנייד, בנוחות וקלות!

עוברים לחתימה החכמה

מילוי ושליחת טפסים ומסמכים

ישירות מהטלפון הנייד

sign1

קבלת המסמך הדיגיטלי
הלקוח מקבל את המסמך הדיגיטלי
ישירות לטלפון הנייד

sign3

הרכבת המסך
הנתונים והחתימה האלקטרונית מורכבים
בפורמט PDF המבוקש לטופס הדיגיטלי

sign3

הרכבת המסך
הנתונים והחתימה האלקטרונית מורכבים
בפורמט PDF המבוקש לטופס הדיגיטלי

sign4

שליחת המסמך החתום
המסמך החתום נשלח בדואר האלקטרוני
חזרה ללקוח ולחברה